Capítol El perfil del profesorado de Música en secundaria y bachillerato
RESUM CAPíTOL

La major part de professors de música a secundària i batxillerat van iniciar el seu camí amb estudis professionals de música, però quines raons els van poder portar a convertir-se en docents de la música? Aquest capítol parteix d’una anàlisi de la formació inicial més habitual entre el professorat de música de les etapes d’educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat, observant en quina mesura pot influir en les creences i els enfocaments adoptats per cada docent, i demanant-se si existeix un perfil de professor ideal.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE