Article El plaer salvatge pel so de les paraules.
RESUM ARTICLE

El concepte d'eufonia no ha tingut una formulació positiva, sempre ha estat més allò que cal evitar que no pas allò que cal fer. La bellesa fonètica dels mots (½el plaer salvatge...+) és un factor que actua a l'hora d'encunyar-ne de nous. La capacitat d'evocació dels mots, el fonosimbolisme, hi té un paper en tots dos casos, és a dir, l'associació dels sons amb forma, mida, color... Com a il·lustració, l'autor fa una ullada als noms comercials de cotxes existents en el mercat.

AUTORS
Mascaró Pont, Ignasi


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €