Article El plurilingüisme i la renovació de l'ensenyament de la llengua.
RESUM ARTICLE

La presència de tres o quatre llengües als currículums de l'ensenyament obligatori i la diversitat cultural i lingüística dels escolars demana un replantejament dels principis que han guiat fins ara el tractament de les llengües a l'escola. En aquest article es revisen les disfuncions entre el marc actual i els criteris que haurien de vertebrar l'educació lingüística en el futur immediat.

AUTORS
Guasch Boyé, Oriol


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €