Llibre El portafolio paso a paso Infantil y primaria


FORMATS DISPONIBLES
24,00 €
22,80 €
16,90 €
16,06 €
Resum del llibre

Es presenta una proposta pràctica per dur a terme l'avaluació a través de l'ús del portafolio, és a dir dossiers o carpetes que contenen una selecció de treballs i produccions de nens i nenes que ells mateixos confeccionen amb la col·laboració del professorat i de les famílies. En aquest procés de selecció de material participen els tres agents del procés educatiu, d'aquesta manera en els portafolios podem trobar un ampli ventall de possibilitats: idees sobre projectes de treball, observacions sistemàtiques i anecdòtiques, textos fotografies, enregistraments, expressions creatives, registres de converses, opinions, etc. Les autores ens presenten, a partir de la seva experiència, un procés gradual i molt guiat per introduir aquesta estratègia en la pràctica, amb abundància d'exemples fàcilment adaptables a cada circumstància.