Article El portafolis en la formació del professorat: un instrument al servei de la reflexió en i sobre la pràctica docent.
RESUM ARTICLE

Finalment, reflexionarem sobre els avantatges i les possibilitats d'ús del portafoli en la formació de professorat de secundària, a partir d'algunes experiències.

AUTORS
Esteve Ruescas, Olga / Carandell Gottschewsky, Zinka / Keim Cubas, Lucrecia


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €