Article El pòster com a gènere discursiu
RESUM ARTICLE

El pòster constitueix un recurs eficaç per augmentar la cultura científica i l’alfabetització acadèmica dels estudiants, atès que permet treballar al mateix temps l’escriptura i els continguts curriculars i potencia la tasca col·laborativa. La realització d’una sessió de presentació de característiques semblants a les d’un congrés fomenta, així mateix, la interacció entre iguals i el desenvolupament de l’expressió oral formal.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions