Capítol El prácticum en el aula de ciencias (Física y Química): orientaciones para el diseño, la experimentación y la evaluación de actividades
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda el període del pràcticum en la formació inicial del professorat, concretament amb relació a l’ensenyament de la física i química. En aquest context, s’ofereixen un seguit pautes i indicadors per a la supervisió d’una activitat de laboratori, s’exposen activitats d’exploració de les idees dels estudiants i criteris per a l’anàlisi de materials curriculars i, finalment, es donen orientacions per a l’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge a l’aula de ciències.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Pretén donar a conèixer els aspectes més pràctics de la formació del professorat de Física i Química a través d’una sèrie de capítols que aborden des del coneixement didàctic del contingut, fins a les orientacions per al desenvolupament del pràcticum, tant a la fase d’observació com a la d’elaboració, experimentació i avaluació d’una seqüència d’ensenyament-aprenentatge. Per això es presenten: exemples de seqüències didàctiques i projectes curriculars de Física i Química especialment innovadors; una àmplia proposta de treballs pràctics en forma d’experiències o de petites investigacions, realitzats amb material usual als laboratoris i amb equips de sensors i de captació de dades; una anàlisi dels diferents tipus de simulacions informàtiques que poden utilitzar-se; les normes per a l’ús correcte de la terminologia fisicoquímica; i orientacions per a la tutorització dels treballs d’investigació a 4t d’educació secundària obligatòria i a batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE