Capítol El prácticum en las aulas de Música en la educación secundaria obligatoria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parteix de la menció de les competències específiques de l’alumnat de l’especialitat de música i la seva relació amb el camp de la pràctica educativa. A continuació es plantegen les fases que comprèn el període de pràctiques (observació i intervenció docent). Finalment es descriu la conclusió del pràcticum amb l’elaboració de la memòria de pràctiques en què es recolliran els diferents aspectes del procés formatiu desenvolupat. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

Llibre disponible per capítols
INDICE