Capítol El prácticum, inicio de la función docente. Dudas, soluciones, enfoques y conclusiones
RESUM CAPíTOL

El pràcticum és una de les parts més importants en la formació inicial dels futurs docents perquè els situa en el que serà el seu lloc natural de treball: l’escola. Aquest capítol parla d’aquest tema, abordant el pràcticum des de qüestions com ara la seva organització i aplicació, així com problemes, alternatives o solucions que hi pot haver, com ara orientar el professorat de l’àrea de tecnologia en aquest període.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Es recullen diferents propostes que donen una visió innovadora de la tasca a l’aula en l’àmbit de l’àrea de Tecnologia; s’identifiquen problemes i es plantegen alternatives i solucions. Cada vegada més podem parlar d’un fenomen de coevolució entre el que és tecnològic i el que és social. Aquesta evolució conjunta estableix les pautes vers noves formes de conceptualitzar i dur a la pràctica el model educatiu. Amb aquest volum es pretén no només exemplificar la tasca docent a l’aula, sinó també servir de reactiu perquè, davant determinades dificultats, puguin descobrir-se noves possibilitats i activitats alternatives.

Llibre disponible per capítols
INDICE