Capítol El profesorado
RESUM CAPíTOL

Els centres docents han incrementat el seu grau d’autonomia per elevar la qualitat del seu ensenyament. En determinades circumstàncies, el seu protagonisme, l’activitat d’homogeneïtzació i coordinació que desenvolupa a la recerca de més eficàcia, pot crear un conflicte entre l’actuació dels centres i la llibertat en la manera d’ensenyar del seu professorat. Aquest capítol presenta els drets del professorat, com ara la llibertat de càtedra i de vaga, així com la seva responsabilitat civil i penal pels danys que pugui patir o causar el seu alumnat menor d’edat durant el desenvolupament de les activitats escolars, complementàries i extraescolars.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €