Capítol El profesorado
RESUM CAPíTOL

Els centres docents han incrementat el seu grau d’autonomia per elevar la qualitat del seu ensenyament. En determinades circumstàncies, el seu protagonisme, l’activitat d’homogeneïtzació i coordinació que desenvolupa a la recerca de més eficàcia, pot crear un conflicte entre l’actuació dels centres i la llibertat en la manera d’ensenyar del seu professorat. Aquest capítol presenta els drets del professorat, com ara la llibertat de càtedra i de vaga, així com la seva responsabilitat civil i penal pels danys que pugui patir o causar el seu alumnat menor d’edat durant el desenvolupament de les activitats escolars, complementàries i extraescolars.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE