Capítol El profesorado debe llegar a acuerdos que faciliten el trabajo conjunto en sus centros. Otras agencias que inciden en la educación también deberían tr
RESUM CAPíTOL

Els professors han d’adoptar, de manera col·lectiva, acords que promoguin el desenvolupament de la col·laboració en els seus centres, com mantenir actituds dialogants amb la resta de companys i impulsar el desenvolupament d’organitzacions docents de tipus horitzontal. Altres agències, com les responsables de la formació inicial i permanent o de l’elaboració de materials curriculars, també haurien de prendre mesures en aquest sentit.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu a l’escola. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola.

Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · A quines necessitats del centre, de l’alumnat i del professorat respon el treball en equip?  Quines condicions personals, culturals i organitzatives faciliten o dificulten el treball en equip entre professors? · Quines són les causes de que l’individualisme sigui present amb tanta freqüència en el treball docent?  Per què en alguns centres, tot i que es facin moltes reunions, no s’aconsegueix un clima de col·laboració, recolzament i intercanvi, i com es pot passar d’aquesta situació a una altra de veritable treball en equip? 


Llibre disponible per capítols
INDICE