Article El professorat "cremat". La Síndrome de "burnout".
RESUM ARTICLE

Escollir la tasca d'educar és tot un compromís personal envers l'altra gent i un gran repte de futur, atesa la complexitat de la societat actual. De fet, alguna cosa passa entre el docent carregat d'il·lusions i aquell que, amb el pas del temps, es mostra angoixat i, de vegades, estressat. Aquestes reflexions van motivar la investigació que presentem1, per tal de saber quin és ½l'estat+ de la qüestió i determinar el grau de salut laboral dels mestres i les mestres d'educació infantil i de primària. També, en conèixer la realitat del tema, establirem possibles línies d'actuació per millorar i prevenir els problemes que puguin sorgir.

AUTORS
Arís Redó, Núria
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Innovar en formació permanent.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL