Article El projecte lingüístic de centre Un enfocament comunicatiu i interdisciplinari
RESUM ARTICLE

En aquest article es mostra la manera de gestionar i avaluar un projecte lingüístic de centre a l’institut Mirador del Genil (Còrdova): un pla per millorar les destreses que componen la competència comunicativa --parlar, llegir, escriure i escoltar-- en totes les àrees de l’ESO. També s’expliquen algunes de les claus sobre l’organització i la coordinació, necessàries per a la seva implementació a l’aula, alhora que es presenten diversos suggeriments orientatius que poden aplicar-se un cop adaptats al context de cada centre educatiu, amb la perspectiva d’elaborar els seus propis projectes.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dotze18

Continguts de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
EN LÍNI@: Sobre les anàlisis sintàctiques
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
REFLEXIÓ
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
TAULER DEL PRÀCTICUM
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista