Capítol El próximo futuro: nativos digitales
RESUM CAPíTOL

Tant en formació reglada com en formació contínua, les aules actuals estan ocupades per un gran nombre de nadius digitals. Aquests aprenents, acostumats a un context altament tecnològic i a les interfícies amigables que caracteritzen el web 2.0, possibiliten l’ús d’aquests recursos en els processos d’ensenyament. Tal com es mostra en aquest capítol, les accions formatives han d’integrar recursos característics de l’entorn quotidià de l’aprenent i refermar, així, les habilitats clau del segle XXI.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €