Capítol El proyecto educativo de centro en la enseñanza secundaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla de la dimensió institucional de l’educació escolar, des de la necessitat de construir acords (des de l’àmbit acadèmic, administratiu, de govern institucional, de serveis i de desenvolupament professional) i el projecte educatiu de centre com a instrument per recollir-los. Així, se suggereixen formes d’intervenció per mirar de donar coherència i sentit a un conjunt d’actuacions que, quan les acompleixen persones diferents i en espais laborals diferents, corren el risc de ser desajustades, contradictòries o antagòniques. El capítol finalitza amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest llibre pretén reflexionar sobre el procés d’ensenyar i aprendre en el context de l’educació secundària per millorar-la. Les noves formes i els nous processos d’ensenyar i aprendre obliguen a repensar les funcions de la professió educativa i a desenvolupar una major capacitat de relació, de comunicació, de col·laboració, se saber gestionar les emocions i actituds, de compartir la problemàtica educativa. Hem d’augmentar la comunicació entre els professionals, la cooperació amb l’alumnat, el tractament dels conflictes, de la diversitat, de la democràcia, i incrementar la consciència que ensenyar i aprendre és complex i que s’ha de treballar en un projecte educatiu.


Llibre disponible per capítols
INDICE