Capítol El proyecto investigación-acción participativa. Producir conocimiento de forma colaborativa, práctica y reflexiva
RESUM CAPíTOL

Mitjançant l’ús de la metodologia de recerca acció participativa, l’equip de recerca de la Universitat de la Corunya (UDC), del qual forma part l’autora del capítol, juntament amb l’ONGD Solidariedade Internacional de Galícia (SIG), van iniciar un projecte d’investigació que tenia com a objectiu principal analitzar la manera d’introduir transversalment el paradigma de la dimensió global de l’educació per al desenvolupament en un centre educatiu de Galícia, augmentant la implicació del professorat d’una manera significativa per al seu centre i tenint en compte els seus interessos i necessitats. D’aquesta manera, el capítol pretén mostrar la conceptualització i planificació d’aquest tipus de recerca, basada en la col·laboració.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.


Llibre disponible per capítols
INDICE