Capítol El proyecto lingüístico de un centro multicultural no es intercultural de por sí
RESUM CAPíTOL

El fet que un centre educatiu sigui o no intercultural no depèn del model lingüístic (monolingüe, bilingüe, multilingüe) pel qual s’opta, sinó de la relació entre llengua escolar i context social, les actituds lingüístiques de reconeixement o exclusió i un enfocament comunicatiu de l’aprenentatge de la llengua oficial com a L2 per part de l’alumnat de família estrangera.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Aquesta obra ofereix noves propostes, al mateix temps que que reflexiona, sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració. No es tracta de convèncer, sinó d’aportar criteris per a la coherència i la consistència en el desenvolupament d’accions educatives. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. Les idees clau que es presenten ajuden a respondre preguntes tals com: · Com hem d’afrontar els conflictes que poden sorgir entre escola i família immigrada? · Quines són les bases per a la transformació vers un currículum intercultural? · Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d’una escola intercultural? · Com enfocar l’acció educativa que permeti la construcció de la identitat de l’alumnat d’origen immigrat? · Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

Llibre disponible per capítols
INDICE