Article El proyeto linguístico de centro Un enfoque comunicativo e interdisciplinar
RESUM ARTICLE

En aquest article es mostra la manera de gestionar i avaluar un projecte lingüístic de centre a l’institut Mirador del Genil (Còrdova): un pla per millorar les destreses que componen la competència comunicativa --parlar, llegir, escriure i escoltar-- en totes les àrees de l’ESO. També s’expliquen algunes de les claus sobre l’organització i la coordinació, necessàries per a la seva implementació a l’aula, alhora que es presenten diversos suggeriments orientatius que poden aplicar-se un cop adaptats al context de cada centre educatiu, amb la perspectiva d’elaborar els seus propis projectes.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Aula de Secundaria (es)

Continguts de la revista
EDITORIAL
BREVES
FORO
EN LÍNE@
RETRATO
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA
REFLEXIÓN
VENTANA ABIERTA
EN LA PRÁCTICA
A PIE DE AULA
EDUCANDO EN PANTALLAS
MUNDO 12-18
TABLÓN DEL PRÁCTICUM
CUÍDATE
CON TODOS LOS SENTIDOS
EL HATILLO
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista