Article El receptor, espectador al teatre
RESUM ARTICLE

La recepció del fet teatral necessita el coneixement i la formació respecte a les convencions que fan possible passar del text a la representació, a l'espectacle que percep el destinatari. La implicació d'un espectador competent --o en procés de formació-- requereix també un «ensinistrament» i un domini de les convencions d'aquest gènere. La implicació, la interacció i el gaudi d'un destinatari receptor davant una obra de creació en fan possible la valoració.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €