Capítol El Reglamento de Régimen Interior
RESUM CAPíTOL

Malgrat que hi ha una legislació educativa molt detallada, el dia a dia dels centres exigeix una concreció en els aspectes d’organització i funcionament. Per això sorgeix la necessitat de disposar d’instruments documentals o documents de gestió específics que continguin normes d’organització i funcionament, documents que s’han anomenat reglaments de règim interior dels centres (RRI). Aquest capítol presenta el concepte, les característiques i l’estructura que han de tenir els RRI dels centres per elaborar les seves normes d’organització i funcionament.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €