Capítol El reto de la lectura
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l'autora exposa la seva concepció sobre la lectura i que comparteix amb nombrosos autors el treball de recerca dels quals se situa en aquest àmbit. Exposa el seu punt de vista per dues raons principals: determina les seves idees sobre l'ensenyament de les estratègies de comprensió lectora i per què creu que el lector ha de poder contrastar el seu propi punt de vista amb el que aquí es representa. Aborda també les funcions que té la lectura en l'educació escolar, centrant-se especialment en la lectura com a objecte de coneixement en ell mateix.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €