Capítol El servicio en el aprendizaje servicio
RESUM CAPíTOL

El servei a la comunitat és un dels elements identificadors de l’aprenentatge servei i, des del punt de vista pedagògic, el que confereix més personalitat a aquesta metodologia. L’objecte d’aquest capítol és analitzar diferents reflexions i punts de vista sobre el servei a la comunitat, amb la finalitat d’aclarir les prioritats dels diversos enfocaments, però sense la intenció de marcar uns límits massa estrets a una pràctica educativa i social la flexibilitat de la qual és, precisament, un dels seus valors més preuats.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

Llibre disponible per capítols
INDICE