Article El sifnificat d'adoptar
RESUM ARTICLE

La pràctica de l'adopció internacional a Catalunya ha tingut un creixement molt ràpid en l'última dècada. Hem anticipat la praxi als estudis teòrics que puguin donar suport a aquestes actuacions. Cal reflexionar sobre què significa adoptar i les implicacions inherents d'aquest acte, tant pel que respecta als infants com als pares i mares adoptius.

AUTORS
Ballús Barnils, Elisabeth
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €