Recursos El siglo XVIII…¡a escena!


El siglo XVIII…¡a escena!
Resum del recurs

Proposta didàctica en suport digital per treballar a quart d’educació secundària continguts propis de la matèria de llengua castellana i literatura, especialment els que estan relacionats amb el bloc d’educació literària


Descripció del recurs

Aquesta seqüència de treball disponible a la web ha estat elaborada per Itziar López. Se centra en el segle XVIII, període habitualment poc treballat a les aules per les característiques que ofereix la literatura d’aquesta época.

Aquesta unitat didàctica ens permetrà endinsar-nos en la literatura del segle XVIII, una literatura pràctica i utilitària en la qual el principi clàssic d'«ensenyar delectant» va acabar tenyint les obres de didactisme. I el teatre neoclàssic característic d'aquest període històric no es mantindria al marge de l'afany didàctic i de la crítica social característica de l'època.

Es tracta d'una seqüència didàctica pròxima a l'enfocament del treball per projectes, desenvolupada en tres fases amb diferents finalitats en el conjunt del projecte i amb diferents activitats dirigides a la consecució de la tasca final.

Podeu trobar més informació del recurs a l'article del mateix títol de la secció Materials a examen publicat a la revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 85. Clica aquí.