Capítol El sistema educativo español: evolución histórica
RESUM CAPíTOL

El capítol presenta una síntesi de l’evolució del sistema educatiu espanyol amb una atenció especial en l’ensenyament secundari, fent referència a les seves característiques i els factors que n’han condicionat la configuració. Així, es parteix de l’anàlisi dels orígens d’aquest sistema educatiu a través de les diferents lleis que hi han repercutit (LGE, LOGSE...) i també es parla del paper del govern i la gestió del sistema educatiu. El capítol finalitza amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest llibre pretén reflexionar sobre el procés d’ensenyar i aprendre en el context de l’educació secundària per millorar-la. Les noves formes i els nous processos d’ensenyar i aprendre obliguen a repensar les funcions de la professió educativa i a desenvolupar una major capacitat de relació, de comunicació, de col·laboració, se saber gestionar les emocions i actituds, de compartir la problemàtica educativa. Hem d’augmentar la comunicació entre els professionals, la cooperació amb l’alumnat, el tractament dels conflictes, de la diversitat, de la democràcia, i incrementar la consciència que ensenyar i aprendre és complex i que s’ha de treballar en un projecte educatiu.


Llibre disponible per capítols
INDICE