Capítol El sistema tutorial
RESUM CAPíTOL

La formació en línia ha posat en relleu la necessitat de diferenciar i destacar les funcions que es produeixen en el procés de disseny, creació i impartició d’un programa formatiu. En aquest sentit, el protagonisme d’una o altra funció depèn no tan sols del disseny instructiu sinó també de la diversificació de funcions; en qualsevol cas, les necessitats l’entorn i de l’alumnat requereixen que l’equilibri entre les diferents funcions estigui ben determinat. Aquest capítol se centra en quines són les funcions del professorat, especialment en els processos instructius en línia.    FORMATS DISPONIBLES
4,99 €