Capítol El taller de Tecnología
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda, en primer lloc, l’organització dels aprenentatges al taller de tecnologia, fent un èmfasi especial en l’aula taller pel que fa a les seves condicions i possibilitats com a espai dins del centre per al desenvolupament d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en aquesta àrea. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema. Al final del capítol es presenten activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Es recullen diferents propostes que donen una visió innovadora de la tasca a l’aula en l’àmbit de l’àrea de Tecnologia; s’identifiquen problemes i es plantegen alternatives i solucions. Cada vegada més podem parlar d’un fenomen de coevolució entre el que és tecnològic i el que és social. Aquesta evolució conjunta estableix les pautes vers noves formes de conceptualitzar i dur a la pràctica el model educatiu. Amb aquest volum es pretén no només exemplificar la tasca docent a l’aula, sinó també servir de reactiu perquè, davant determinades dificultats, puguin descobrir-se noves possibilitats i activitats alternatives.

Llibre disponible per capítols
INDICE