Article El taller dels invents.
RESUM ARTICLE

L'ensenyament de la llengua d'ús a l'ESO passa, cada cop més, per la programació conjunta entre el professorat de llengua catalana i el de llengua castellana. L'experiència que presentem tot seguit vol ser un exemple de programació globalitzadora, en la qual s'utilitzen estratègies en totes dues llengües. La valoració positiva que n'hem fet representa un punt de partida per a un treball conjunt, cada vegada més estable i més coherent.

AUTORS
Garcia Piqué, M. Teresa / Alamon Queralt, Francesc / Bademunt i López, Xavier


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €

Biblioteca de la revista