Article El teatre com a estímul de l'expressió oral a parvulari.
RESUM ARTICLE

Davant la problemàtica de llenguatge que trobem sovint a parvulari, l'equip d'educació infantil de la nostra escola va decidir posar en marxa tot un seguit d'activitats, a fi d'estimular l'expressió oral de forma lúdica i atraient per als nens i nenes. El teatre podria ser una resposta a la dificultat lingüística, ja que es tracta d'una experiència que no només motiva l'alumnat, sinó que el professorat també sent emocions i sensacions molt gratificants quan es realitza.

AUTORS
Casaponsa Martínez, Mayte
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Acolliment de nouvinguts
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL