Capítol El tiempo de la narración: una secuencia de trabajo gramatical
RESUM CAPíTOL

La seqüència presentada en aquest capítol se centra en el reconeixement i en la manipulació dels procediments lingüístics relacionats amb la temporalitat del relat, respecte a la relació entre el temps de l’enunciat, el temps de l’enunciació i els procediments que cohesionen el text narratiu mitjançant l’alternança de temps verbals, de manera que l’alumne arribi a la seva comprensió i al seu ús adequat. El capítol descriu detalladament els objectius de la seqüència, la proposta de desenvolupament de les activitats que es proposen –tenint en compte dos tipus de continguts: contextuals i textuals– i els criteris didàctics que la guien. Finalment, s’ofereix una proposta d’avaluació a partir de la integració dels conceptes gramaticals en la producció d’un text narratiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE