Capítol El tiempo libre educativo y los procesos de inclusión sociocultural de personas migrantes y refugiadas en el País Vasco
RESUM CAPíTOL

Els processos d'inclusió social i cultural han de fer front a aquesta primera fase d'estrès i ansietat lligada a la cerca d'habitatge, de treball i al desarrelament social i emocional que les persones migrants i refugiats pateixen després de la seva arribada a una societat desconeguda (Frisby, 2011). El present treball, de caràcter quantitatiu, tracta d'analitzar a través de les dades obtingudes de les 320 enquestes realitzades a migrants i refugiats en la Comunitat Autònoma Basca aspectes com el nivell d'inclusió o el rol específic del temps lliure educatiu com a eina d'inclusió i per a la cobertura de necessitats de les persones migrants i refugiades. Els resultats d'aquest treball apunten a la baixa participació en activitats d'oci i temps lliure de les persones migrants. Així mateix, són aquelles persones amb nivell socioeconòmic alt els que practiquen més activitats d'oci i temps lliure i tenen major cobertura de les seves necessitats (psicològiques, educacionals, socials, de relaxació, fisiològiques i artístiques) en funció de l'oci i temps lliure realitzat. Finalment, cal apuntar que existeix relació entre les activitats d'oci i temps lliure que practiquen i el grau d'inclusió de les persones immigrants.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa