Llibre El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales
COL·LECIONS: Mie - castella
EAN: 84-7827-199-6
AUTORS
Comes Solé, Pilar / Trepat Carbonell, Cristòfol-A.
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
22.30 €
15.70 €
Resum del llibre
Ofereix un recorregut històric per l'evolució dels conceptes de temps i d'espai, exposa sistemàticament les principals aportacions procedents del camp de la psicologia i, a més , ofereix un ampli ventall de recursos i criteris didàctics per a la seqüenciació i el desenvolupament d'activitats adequades a cadascun dels cicles de l'ensenyament obligatori i el batxillerat.
L'obra està organitzada en dues parts tractades de manera monogràfica, però amb una estructura paral·lela i sense detriment del reconeixement, per part dels autors, de les relacions existents entre amb dues nocions.