Article El títol i les seves forces.
RESUM ARTICLE

Aquest article és una reflexió sobre el títol i, també, sobre les raons que expliquen la necessitat d'aquesta reflexió. En tant que element fronterer, i doncs paratextual, el títol dialoga alhora amb els altres llindars del text i amb el text mateix, i això el fa especialment atractiu. Centre de polèmiques ù teòriques i pràctiquesù, els uns el blasmen per impostor i els altres li ho confien tot. Al capdavall, les forces del títol acaben essent les seves debilitats: el lloc destacat ùseparatù que ocupa explica també que se l'oblidi fàcilment. Fins i tot ùo potser sobretotù a l'aula.

AUTORS
Besa Camprubí, Josep


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €