Capítol El trabajo en equipo centrado en el currículo
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol abordarem el treball en equip quan la tasca és el currículum: la planificació, aplicació i avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Veurem tres processos de treball centrats en el currículum: en el primer desenvoluparem un exemple de treball d’equip en lectura i escriptura en l’etapa d’educació infantil. A continuació veurem una proposta de sistematitzar el treball en equip centrada en l’àrea de llengua en l’etapa de primària. En el tercer apartat desplegarem el treball en equip basat en unitats interdisciplinàries. Amb molts pocs canvis, el moviment que proposem en aquesta tercera part es pot aplicar al treball per projectes, implicant un cicle, una etapa o tot un claustre.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre disponible per capítols
INDICE