Capítol El trabajo en equipo debe superar cualquier división en subgrupos existente en el centro
RESUM CAPíTOL

Els centres han d’evitar que s’hi produeixin situacions de col·laboració en grups aïllats propiciades per estructures com els departaments o cicles, i que impedeixen el desenvolupament del centre en el seu conjunt. La balcanització produeix un tipus de col·laboració en què els professors se senten o s’identifiquen abans amb els membres del seu cicle o departament que amb el conjunt del centre.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu a l’escola. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola.

Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · A quines necessitats del centre, de l’alumnat i del professorat respon el treball en equip?  Quines condicions personals, culturals i organitzatives faciliten o dificulten el treball en equip entre professors? · Quines són les causes de que l’individualisme sigui present amb tanta freqüència en el treball docent?  Per què en alguns centres, tot i que es facin moltes reunions, no s’aconsegueix un clima de col·laboració, recolzament i intercanvi, i com es pot passar d’aquesta situació a una altra de veritable treball en equip? 


Llibre disponible per capítols
INDICE