Capítol El trabajo en equipo del profesorado
RESUM CAPíTOL

L’assessorament psicopedagògic pot tenir un paper considerable en el desenvolupament del treball en equip del professorat. Millorar l’educació requereix la sistematització del treball en equip als centres educatius. Aquest treball haurà de possibilitar un autèntic projecte educatiu compartit, base de les tasques que se’n derivin. Per aquest motiu, els equips hauran de disposar d’una organització que els faciliti la feina, que hauran de fer amb una dinàmica adequada. Aquest capítol es desenvolupa seguint els tres apartats següents: projecte institucional i tasques col·lectives derivades, organització conseqüent, i funcionament de l’equip. La capacitat de treball en equip del professorat depèn de l’articulació eficaç d’aquests tres apartats, entesos com a subsistemes interdependents.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje