Capítol El trabajo en equipo en los centros educativos y sus obstáculos
RESUM CAPíTOL

La capacitat de fer una bona feina en equip en els centres educatius està íntimament vinculada a tres grans àmbits: les tasques que s’emprenen, l’organització de l’equip per dur a terme els projectes i els treballs que ha decidit fer, i la dinàmica, és a dir, el funcionament que manté el grup organitzat per desenvolupar un projecte o unes tasques determinades en equip. En aquest capítol sintetitzarem alguns dels continguts que serviran com a marc de referència per orientar la pràctica del treball en equip en els centres, analitzant les dificultats que apareixen causa de l’organització, la dinàmica de funcionament i les característiques de les tasques.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre disponible per capítols
INDICE