Capítol El trabajo en equipo en otros temas habituales en los centros
RESUM CAPíTOL

En un centre educatiu apareixen molts altres temes, al marge dels processos de millora i del currículum, que requereixen un treball conjunt per ser abordats de manera òptima i necessiten una bona organització i una gestió adequades per afrontar-los amb eficàcia i amb una bona dinàmica. En aquest capítol exemplifiquem una manera de dur a terme aquests processos de treball sobre temes educatius que habitualment es presenten en els centres. Descriurem, com a exemple, la labor feta en un claustre de nou mestres, que es van proposar millorar les seves relacions amb les famílies, i analitzarem la pràctica del treball en equip per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre disponible per capítols
INDICE