Capítol El trabajo en equipo en procesos de mejora general de centros
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol desenvolupem el treball en equip de diversos centres que pretenen analitzar els aspectes reeixits i els aspectes febles de la seva organització, funcionament, abordatge de tasques i treball en equip, com a base per prendre decisions sobre la priorització dels aspectes a millorar de la institució, planificar les millores, dur-les a terme i avaluar els resultats. Veiem detalladament un exemple d’un procés de millora en un centre d’educació secundària, un procés en un centre d’educació infantil i primària i un projecte de millora educativa entre els diferents agents implicats d’una comunitat, atès que l’educació avança cap a un treball en equip entre els diversos agents educatius on són presents, almenys, docents, alumnes, famílies, ajuntaments i entitats.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre disponible per capítols
INDICE