Capítol El trabajo en equipo entre un grupo de centros escolares
RESUM CAPíTOL

Despleguem, a continuació, una manera d’abordar la labor entre diversos centres que avancen en un projecte comú, mitjançant el desenvolupament d’una proposta de treball entre centres que pretenen millorar sobre la base d’un model inclusiu d’educació. En aquest capítol exposem amb detall la tasca que des del nostre equip d’assessorament psicopedagògic, l’EAP del Berguedà, hem estat acomplint a la comarca, amb l’objectiu que es pugui extrapolar, amb les adequacions pertinents, a altres contextos. Es tracta d’un model diferent de dur a terme l’assessorament psicopedagògic i pot aportar idees a aquells professionals interessats a revisar la seva pràctica assessora des d’una orientació inclusiva, entesa en sentit ampli, d’adequació a la diversitat.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre disponible per capítols
INDICE