Capítol El trabajo en equipo está condicionado por las características personales, culturales y organizativas
RESUM CAPíTOL

Per facilitar el treball en equip hem de procurar que els membres dels grups posseeixin determinades característiques, com creences educatives compatibles i actituds dialogants i democràtiques. També mirarem de pal·liar els efectes de la competitivitat, la falta de tradició col·laborativa a l’ensenyament i l’existència als centres d’estructures organitzatives que dificulten la cooperació.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu a l’escola. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola.

Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · A quines necessitats del centre, de l’alumnat i del professorat respon el treball en equip?  Quines condicions personals, culturals i organitzatives faciliten o dificulten el treball en equip entre professors? · Quines són les causes de que l’individualisme sigui present amb tanta freqüència en el treball docent?  Per què en alguns centres, tot i que es facin moltes reunions, no s’aconsegueix un clima de col·laboració, recolzament i intercanvi, i com es pot passar d’aquesta situació a una altra de veritable treball en equip? 


Llibre disponible per capítols
INDICE