Capítol El trabajo en equipo mejora los vínculos afectivos y las relaciones sociales
RESUM CAPíTOL

Treballant en equip es potencia l’autoestima i es construeixen normes compartides, vincles afectius i relacions socials. Quan es reconeix que els altres són persones amb les quals es vol i es pot col·laborar, es participa en una experiència de desenvolupament personal i de solidaritat social. Igualment, el fet de treballar en equip millora les relacions establertes entre els membres del grup, i les converteix en relacions personals positives que facilitaran la col·laboració.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu a l’escola. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola.

Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · A quines necessitats del centre, de l’alumnat i del professorat respon el treball en equip?  Quines condicions personals, culturals i organitzatives faciliten o dificulten el treball en equip entre professors? · Quines són les causes de que l’individualisme sigui present amb tanta freqüència en el treball docent?  Per què en alguns centres, tot i que es facin moltes reunions, no s’aconsegueix un clima de col·laboració, recolzament i intercanvi, i com es pot passar d’aquesta situació a una altra de veritable treball en equip? 


Llibre disponible per capítols
INDICE