Capítol El trabajo en equipo para la priorización de las tareas
RESUM CAPíTOL

Per millorar l’eficàcia de la feina en un centre educatiu cal prioritzar adequadament les tasques. En aquest capítol ens proposem mostrar una metodologia per prioritzar de manera adient el treball que s’acompleix en les institucions educatives. Per abordar aquest tema els components de l’equip han de fer una reflexió i prendre decisions sobre les tasques a les quals, segons el seu criteri, haurien de dedicar més temps, les que s’haurien de mantenir tal com estan, les que caldria reduir i les que, per la seva insignificança o impertinència, la institució hauria d’eliminar en la mesura que li fos possible.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

Llibre disponible per capítols
INDICE