Capítol El trabajo en equipo supone interés por la realización de proyectos comunes
RESUM CAPíTOL

Perquè es duguin a terme iniciatives de treball en equip s’ha de promoure l’interès del professorat per fer projectes comuns. En el treball col·laboratiu el que és important és l’objectiu en comú, ja que la dinàmica d’aquest tipus de treball requereix assolir una sèrie d’objectius comuns, interessos i finalitats compartides a través de la cooperació de tot l’equip.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Aborda de manera rigorosa el treball cooperatiu a l’escola. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolidi els coneixements previs i reforci la capacitat professional d’intervenció a l’escola.

Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes tals com: · A quines necessitats del centre, de l’alumnat i del professorat respon el treball en equip?  Quines condicions personals, culturals i organitzatives faciliten o dificulten el treball en equip entre professors? · Quines són les causes de que l’individualisme sigui present amb tanta freqüència en el treball docent?  Per què en alguns centres, tot i que es facin moltes reunions, no s’aconsegueix un clima de col·laboració, recolzament i intercanvi, i com es pot passar d’aquesta situació a una altra de veritable treball en equip? 


Llibre disponible per capítols
INDICE