Capítol El trabajo fin de grado como proyecto de innovación
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén guiar l’alumne en l’elaboració d’un TFG de la modalitat projecte d’innovació. D’aquesta manera, es definirà en què consisteix un projecte de recerca, els diferents passos que requereixen la seva elaboració, és a dir, l’estructura necessària per a aquesta modalitat de treball, i el disseny, pla d’execució i avaluació del projecte d’innovació educativa. El capítol es tanca recordant algunes de les idees més destacables apuntades al llarg del text i proposant un seguit d’activitats amb què el lector pot reforçar el que s’ha après.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €