Capítol El trabajo sobre el patrimonio nos conecta con el pasado y permite la observación objetiva y el desarrollo de métodos de análisis histórico
RESUM CAPíTOL

Com hem d’interrogar el patrimoni per conèixer la història? Aquest capítol vol respondre a aquest interrogant, fent una èmfasi especial en el patrimoni com a font bàsica de la història i en el fet que la història viscuda, lligada a les emocions i, en definitiva, a la intel·ligència emocional, és una via clara del coneixement.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE