Article El tractament didàctic dels jaciments d'Atapuerca, una clau per al futur.
RESUM ARTICLE

Els jaciments de la serralada d'Atapuerca són objecte d'un nou repte. S'hi engega un nou projecte que té per objectiu impulsar-ne la divulgació social i la presentació, tant dels jaciments com de les instal·lacions, al públic en general, i especialment al públic escolar. Dues empreses, Schola. Didàctica Activa, SL, amb seu a Barcelona, i Paleorama, SL, amb seu a Madrid, vinculades amb l'equip d'investigació i dedicades a la didàctica, interpretació i experimentació en prehistòria, afronten juntes el repte de donar a conèixer a tota la societat les dades que aporta Atapuerca. Els objectius principals són investigar en el tractament didàctic dels continguts i crear una oferta d'activitats variada i adaptada.

AUTORS
Boj Cullell, Isabel / Luque Cortina, Manuel / Sala Ramos, Robert
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: L'arqueologia o el diàleg amb els objectes.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL