Capítol El tratamiento de la estructura del predicado en una muestra de libros de texto
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitza la caracterització dels complements del predicat en quatre llibres de text de 3r d’ESO. L’anàlisi té en compte tant la mateixa coherència interna dels textos com els seus plantejaments teòrics i didàctics subjacents, de manera que es pretén arribar a una sèrie de conclusions sobre la situació actual de l’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica. Els llibres de text triats corresponen a l’edició posterior al decret d’ensenyaments mínims per a l’ESO, cosa que hauria d’assegurar la presència de les prescripcions i els plantejaments curriculars relatius als continguts gramaticals de l’estructura del predicat.  FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE