Capítol El tratamiento de los medios de comunicación e información
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol els autors reflexionen sobre el tractament dels mitjans de comunicació i informació, atesa la importància fonamental que tenen en l'actualitat. Revisen en profunditat, com a fonts d'informació, la televisió, els noticiaris, la publicitat, els documentals, pel·lícules, sèries televisives, la premsa en general i Internet.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Els canvis trepidants del món actual posen a l'ordre del dia la necessitat d'una formació en ciències socials, geografia i història. Durant un temps l'ensenyament-aprenentatge dels continguts i mètodes d'aquestes ciències, en els sistemes d'ensenyament-aprenentatge institucionals, s'ha posat en dubte. Avui dia ningú dubta de la seva importància. Les ciències socials atorguen a l'alumnat de primària i secundària una guia per llegir i interpretar el món d'avui a partir dels més diversos referents espaciotemporals. D'això es dedueix que l'ensenyament de les ciències socials més que important és, en l'actualitat, imprescindible per garantir un ensenyament de qualitat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Las ciencias sociales en la enseñanza y el currículum
II Parte: Modelos, casos y propuestas