Capítol El tutor ha de ayudar y capacitar al alumnado en su proceso de toma de decisiones académicas o profesionales
RESUM CAPíTOL

Ajudar l’alumnat en el seu procés de presa de decisions en relació amb les opcions acadèmiques o professionals, capacitant-lo perquè dugui a terme el seu projecte personal, és una de les tasques fonamentals del tutor. Per això, l’objectiu d’aquest capítol és abordar la necessitat de l’orientació acadèmica i professional i els seus enfocaments en les diferents etapes educatives, insistint en qüestions com ajudar-los a construir la seva pròpia identitat i desenvolupar un projecte de futur. També s’inclouen exemples pràctics sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Desenvolupa amb detall els diferents àmbits en què es desplega l’acció tutorial i presenta la tutoria com un recurs de qualitat per a l’educació, que contribueix de manera decisiva al bon desenvolupament del procés formatiu dels alumnes, contemplant d’una manera global i integrada els diferents aspectes (personals, socials, acadèmics) que en conformen l’evolució i també els diferents contextos en què es desenvolupen i que hi influeixen (escolars, familiars, socials).

Llibre disponible per capítols
INDICE